Advisory Board

MEMBER

Sr. Daniel Bassas
Cambra de Comerç de Barcelona
(Llotja de Vic)

 

MEMBER

Sr. Eduard Torrent
Cambra de Comerç de Girona

 

MEMBER

Sr. Ignasi Papell
EURECAT

 

MEMBER

Sr. Santiago Alsina
Matadero Frigorífico de Avinyó SA

 

MEMBER

Sr. Albert Puxan
Milla Masanas SL

 

MEMBER

Sra. Montserrat Mor-Mur
Universitat Autònoma de Barcelona

 

MEMBER

Sra. Carmen Carretero
Universitat de Girona

 

 

MEMBER

Sr. Sergio Ponsá Salas
Universitat de Vic

MEMBER

Sr. Gerard Masferrer
Matadero Frigorífico del Cardoner, S.A.

 

 

MEMBER

Sr. Llorenç Freixanet Garriga
Metalquimia, S.A.

 

 

 

MEMBER

Sr. David Ventura Garcia
Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.- PAYMSA (Grup CARINSA)