QUÈ ÉS INNOVACC


 

INNOVACC (Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí) és una associació empresarial que representa el clúster del sector carni porcí català i té per objectiu promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació. 

L'associació pertany al registre d'Associacions d'Empreses Innovadores (AEI), del Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, al programa Catalunya Clústers d'ACC1Ó i disposa del certificat Eureopean Cluster Excellence Bronze Label de l'European Secretariat for Cluster Analysis.

L'entitat la formen un grup d'empreses i institucions que s'uneixen de manera voluntària i lliure per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat d'interès general o particular amb la voluntat de posar en comú els seus coneixements, activitats i/o recursos econòmics. L'associació és autònoma, té personalitat pròpia i la seva organització interna i de funcionament ha de ser democràtica, amb ple respecte al pluralisme.

INNOVACC agrupa: 

- 74 empreses del sector carni porcí (granges, escorxadors, sales de desfer i empreses càrnies d'elaborats) i serveis auxiliars (fabricants de maquinària, logística, additius, enginyeria i  consultoria), de les quals 59 són PIMES.

- 18 institucions (administració, universitats, cambres de comerç, centres d'investigació, associacions professionals...).

 

 

 141229-cadena de valor-cat

 

 

 

IMPORTÀNCIA DEL CLÚSTER


INNOVACC representa el clúster del sector carni porcí català que té per objectiu promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

Cal destacar la importància del clúster:

- INNOVACC compta amb 14.071 treballadors i una facturació agregada de 3.340 milions d'euros (més d'un 40% és exportació) (dades del darrer exercici tancat).

- Es tracta del clúster del sector carni més important d'Europa.

 
 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total associats

61

57

57

58

64

72

78

84 89

Empreses associades

44

40

40

41

47

56

61

67 71

Institucions associades

17

17

17

17

17

16

17

17 18
Personal propi
2 2 2 2 2 2 2 2 2,5

Facturació agregada de les empreses associades (M€)

2120

2130

2213

2235

2275

2299

3094

3340  

Exportació agregada de les empreses associades (M€)

657

703

636

671

728

1055

1297

1448  

Total de treballadors de les empreses associades

5515

5449

5613

6652

7019

9715

13336

14071  

facturacio2016

Subcategories