Què és INNOVACC

INNOVACC és el clúster català del sector carni i de la proteïna alternativa, una associació empresarial que té per objectiu enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

L’associació es va constituir l’any 2008 i actualment pertany al registre d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Indústria, al Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i disposa del certificat European Cluster Excellence Gold Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis.

L’entitat la formen un grup d’empreses i institucions que s’uneixen de manera voluntària i lliure per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat d’interès general o particular amb la voluntat de posar en comú els seus coneixements, activitats i/o recursos econòmics. L’associació és autònoma, té personalitat pròpia i la seva organització interna i de funcionament ha de ser democràtica, amb ple respecte al pluralisme.

INNOVACC agrupa + de 120 socis:

– Empreses del sector carni (granges, escorxadors, sales de desfer i empreses càrnies d’elaborats) i serveis auxiliars (pinsos, genètica, maquinària, logística, additius, gestió de residus i subproductes, laboratoris sanitaris i solucions d’higiene, enginyeria i  consultoria, etc), de les quals més de 70 són PIMES. Veure llistat.

 Institucions (universitats, cambres de comerç, centres d’R+D+i, associacions professionals…). Veure llistat.

L’àmbit d’actuació del clúster ha anat evolucionant, degut a l’extensió d’oferta de productes de les empreses associades. La majoria dels productes que s’ofereixen són de carn de porc, però s’han anat incorporant tot tipus de productes carnis (vedella, xai, pollastre, gall d’indi, etc) i també anàlegs de carn (base vegetal i altres).

Per aquest motiu el clúster ha iniciat un procés de creixement l’any 2021, per a acollir noves empreses i agents d’entorn del sector de la proteïna alternativa (proteïna vegetal, proteïna de laboratori “carn cultivada”, altres fonts de proteïna) mantenint la mateixa activitat en el camp de la proteïna animal. D’aquesta manera s’està reconvertint cap a un Clúster de Carn i de Proteïna Alternativa.

IMPORTÀNCIA DEL CLÚSTER


– Les empreses associades a INNOVACC compten amb 21.639 treballadors i una facturació agregada de 7.073 milions d’euros (dades del darrer exercici tancat).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 96 103 101 108 123
Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 80 88 87 94 108
Institucions associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16 15 14 14 15
Personal propi
2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3 3.5 4 5 5
Facturació agregada de les empreses associades (M€) 2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340  3568  4305* 5743 6720 6802 7073
Total de treballadors de les empreses associades 5515 5449 5613 6652 7019 9715 13336 14071  14643  17008 18828 20459 20841 21639

(*) dades del darrer exercici tancat

Última actualització: 30 de juny del 2022