Què és INNOVACC

INNOVACC és el clúster català del sector carni i de la proteïna alternativa, una associació empresarial que té per objectiu enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

L’associació es va constituir l’any 2008 i actualment pertany al registre d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Indústria, al Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i disposa del certificat European Cluster Excellence Gold Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis.

L’entitat la formen un grup d’empreses i institucions que s’uneixen de manera voluntària i lliure per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat d’interès general o particular amb la voluntat de posar en comú els seus coneixements, activitats i/o recursos econòmics. L’associació és autònoma, té personalitat pròpia i la seva organització interna i de funcionament ha de ser democràtica, amb ple respecte al pluralisme.

Més de 140 socis

EMPRESES

Del sector carni (granges, escorxadors, sales de desfer i empreses càrnies d’elaborats) i serveis auxiliars (pinsos, genètica, maquinària, logística, additius, gestió de residus i subproductes, laboratoris sanitaris i solucions d’higiene, enginyeria i consultoria, etc), de les quals més de 70 són PIMES.

INSTITUCIONS

Universitats, cambres de comerç, centres d’R+D+I, associacions professionals.
VEURE TOTS ELS SOCIS

Evolució i creixement

L’àmbit d’actuació del clúster ha anat evolucionant, degut a l’extensió d’oferta de productes de les empreses associades. La majoria dels productes que s’ofereixen són de carn de porc, però s’han anat incorporant tot tipus de productes carnis (vedella, xai, pollastre, gall d’indi, etc) i també anàlegs de carn (base vegetal i altres).

Per aquest motiu el clúster ha iniciat un procés de creixement l’any 2021, per a acollir noves empreses i agents d’entorn del sector de la proteïna alternativa (proteïna vegetal, proteïna de laboratori “carn cultivada”, altres fonts de proteïna) mantenint la mateixa activitat en el camp de la proteïna animal. D’aquesta manera s’està reconvertint cap a un Clúster de Carn i de Proteïna Alternativa.

Evolució en xifres

2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Total associats6157575864727884919696103101108123140
Empreses associades4440404147566167737880888794108124
Institucions associades17171717171617171818161514141516
Personal propi222222222,5333,54557
Facturació agregada de les empreses associades (M€)2120213022132235227522993094334035684305*5743672068027073-
Total de treballadors de les empreses associades5515544956136652701997151333614071146431700818828204592084121639-

Missió i objectius

MISSIÓ

Enfortir la competitivitat del sector carni i de la proteïna alternativa, mitjançant la innovació i la cooperació.

OBJECTIUS

Impulsar la innovació.
Impulsar la cooperació
Planificar estratègies de futur
Potenciar la transferència tecnològica
Potenciar la formació
Assessorament
Establir relacions estratègiques externes
Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi d’ INNOVACC
Definir polítiques i actuacions d’interès comú

Iniciatives i avantatges

INICIATIVES

Procurar la continuïtat i desenvolupament dels projectes col·lectius ja iniciats amb la participació d’associats.
Impulsar i potenciar nous projectes col·lectius i cercar els possibles partners.
Cercar subvencions per finançar part dels projectes i preparar sol·licituds, si s’escau.
Informar als associats principalment sobre les possibilitats d’innovació i alternatives de finançament.
Recolzament per a la internacionalització empresarial.
Compartir informació amb i entre els associats a través de la web i altres canals de comunicació, de manera fluida i directa, i restringida en casos concrets.
Col·laboració en la difusió de jornades, formació, fires, missions, etc.
Participar en elaboració de plans estratègics, taules sectorials, etc.
Augmentar la massa crítica del clúster (noves adhesions).

AVANTATGES

Compartir problemes i solucions, i fomentar un recolzament mutu entre tots els associats.
· Recolzament per als projectes d’R+D+i.
Possibilitat de major competitivitat gràcies als projectes impulsats i desenvolupats.
Possibles acords amb altres associats.
Possibilitat de rebre subvencions per finançar part dels projectes.
Increment de la capacitat innovadora de l’empresa.
Oportunitat de promoure i contribuir a la competitivitat del sector carni català en general i de la proteïna alternativa. Reforçar el sector davant del món.
Rebre informació actualitzada del sector, sobretot relacionada amb les possibilitats d’innovació de les empreses i alternatives de finançament.

Què és un clúster

Michael Porter (1998) defineix els clústers com “un grup d’empreses geogràficament properes, adequadament interconnectades i associades en institucions d’un sector determinat i finalment relacionades per concordances i complementarietats”. És així que les empreses són més productives i innovadores que quan estan aïllades.

Michael Porter és l’autor més popular en matèria de clústers: ha proposat un model atractiu i ha sabut destacar els elements concordants per assolir l’èxit. A principis dels anys noranta, en la seva obra “Competitive Advantages of Nations”. 1990 (Les avantatges competitives de les nacions) Porter, no només elabora una nova metodologia d’anàlisi dels factors determinants de la competitivitat d’un país, sinó que a més ho dinamitza amb un nou disseny de les polítiques públiques de reforçament. Algú l’ha anomenat el Harry Potter dels economistes. Proposa una “Gerència” Estratègica”, en la que es considera una regió com una empresa, a partir de les seves avantatges competitives. L’any següent, M. Porter va ser convitat a Catalunya, i va dirigir un primer estudi sobre .”Els Avantatges competitius de Catalunya”. Departament d’Economia i Finances. 1992 Monitor Company /Michael Porter. A partir de llavors la Generalitat de Catalunya ha aplicat el seu anàlisi i un model d’ajuts precisos en les propostes de desenvolupament dels sectors industrials de Catalunya.

Segons el Diccionari un Clúster és un raïm, penjoll, ram, ramell, aglomeració, grapat, grup; Conjunt d’unitats funcionals interconnectades per mitjà d’una xarxa que actuen com una sola unitat”.

CONDICIONS PER DEFINIR UN CLÚSTER

Proximitat: permet potenciar la participació en comú de recursos.
Interaccions: la proximitat i l’acció en el mateix sector no és suficient, és necessari un cert nivell d’acció comuna.
Acoplament: les activitats de les diferents empreses tenen un objectiu comú, com per exemple la demanda final, que permet aprofitar la proximitat i la interacció.
Massa crítica: Per aconseguir resultats positius és necessari disposar d’un cert nombre de participants, que realitzin accions conjuntes i complementàries i que estiguin localitzades en proximitat.
magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram