Què és INNOVACC

L’Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC” és una associació empresarial que representa el clúster del sector carni porcí català i té per objectiu enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

L’associació es va constituir l’any 2008 i actualment pertany al registre d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Indústria, al programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i disposa del certificat Eureopean Cluster Excellence Bronze Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis.

L’entitat la formen un grup d’empreses i institucions que s’uneixen de manera voluntària i lliure per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat d’interès general o particular amb la voluntat de posar en comú els seus coneixements, activitats i/o recursos econòmics. L’associació és autònoma, té personalitat pròpia i la seva organització interna i de funcionament ha de ser democràtica, amb ple respecte al pluralisme.

INNOVACC agrupa 96 socis:

– 80 empreses del sector carni porcí (granges, escorxadors, sales de desfer i empreses càrnies d’elaborats) i serveis auxiliars (pinsos, genètica, maquinària, logística, additius, gestió de residus i subproductes, laboratoris sanitaris i solucions d’higiene, enginyeria i  consultoria, etc), de les quals 63 són PIMES.

 16 institucions (universitats, cambres de comerç, centres d’R+D+i, associacions professionals…).

IMPORTÀNCIA DEL CLÚSTER


Cal destacar la importància del clúster:

– Les empreses associades a INNOVACC compten amb 17.008 treballadors i una facturació agregada de 4.305 milions d’euros  (dades del darrer exercici tancat).

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 96
Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 80
Institucions associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16
Personal propi
2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3
Facturació agregada de les empreses associades (M€) 2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340  3568  4305*
Total de treballadors de les empreses associades 5515 5449 5613 6652 7019 9715 13336 14071  14643  17008

(*) dades del darrer exercici tancat
Última actualització: juny de 2018