MM Cubiertas y Frigoríficos, S.L.

Maquinària, equips i instal·lacions

Empresa on la seva activitat principal és la de la construcció, rehabilitació i manteniment de cobertes i tancaments metàl·lics. Especialitzats dins del cercle integral del panell sanvitch, buscant sempre en tot moment diferents elements auxiliars tant per a les cobertes (elements de ventilació estàtica i dinàmica, il·luminació exterior…) com en panells interiors bàsicament frigorífics (postes, sòcols i lames de protecció). El nostre objectiu és la de allargar la vida dels diferents elements que comprenen una instal·lació i que el cost de cadascuna sigui el més ajustat possible.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram