Le Porc Gourmet, S.A.

Escorxadors i Sales de desfer

Le Porc Gourmet és un escorxador porcí dotat de la més alta tecnologia i automatització, que garanteix una gran capacitat de sacrifici. L’escorxador forma part del complex carni de Santa Eugènia de Berga, on s’aglutinen les activitats de sacrifici, sala d’especejament, processament de visceres i tractament de subproductes per a alimentació animal. Una empresa competitiva i moderna que ens permet garantir un producte de primera qualitat, complint amb els requisits sanitaris, tecnològics i organolèptiques el mercat, i les vendes en mercats internacionals suposen un 80% dels ingressos.
Amb plantes productives a Zuera i Mollerussa, a part de Santa Eugènia, Grupo Jorge és un dels principals grups industrials carnis d’Espanya, cobreix tots els processos de la cadena de producció del porc: granges, fàbriques de pinso, escorxadors, sals especejament, elaborats , assecadors i subproductes. A més, en una altra àrea de negoci, també aposta per les energies renovables amb modernes instal·lacions en parcs eòlics i fotovoltaics.

magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram