Divendres 28 de juny, el Clúster del Packaging, INNOVACC i inèdit van organitzar una jornada a RotorPrint en el marc del projecte MEÆT PACK, per donar a conèixer els primers resultats i la validació de la iniciativa.

El projecte MEÆT PACK és una aposta col·laborativa entre el clúster INNOVACC i el Packaging Cluster per elaborar un estudi sectorial dels envasos carnis i de la proteïna alternativa en el context de l’Economia Circular i l’Ecodisseny, amb el suport d’inèdit per a desenvolupar la investigació i contingut del resultat del projecte: la guia sectorial. El projecte està finançat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular 2022.

L’acte va començar amb la benvinguda per part de Rotor Print, Packaging Cluster i INNOVACC. A continuació es va donar pas a inèdit per a validar el projecte MEÆT PACK i realitzar un taller dinàmic amb els assistents.

Després de l’esmorzar networking, es va celebrar la jornada de portes obertes, que va permetre als assistents visitar les instal·lacions de l’empresa Rotor Print, empresa especialista en la fabricació i impressió d’envàs flexible de productes alimentaris, farmacèutics i industrials, sòcia del Clúster Packaging.

A la jornada hi van assistir una cinquantena de persones, entre elles representants dels socis d’INNOVACC: Sant Dalmai, Boadas 1880, Noel, Eurecat, Patel, Mafrica, Ecolignor, Friselva, Argal, Carburos Metalicos, Zyrcular Foods, Mapex, Espuña, BonÀrea, Joaquim Albertí i Vila Rovira.

Projectes d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat
Data d’actualització de la informació: 20/06/2024
Línia amb concurrència competitiva

Horari: 9.30h a 12.05h

Proyectos coordinados por INNOVACCParticipantesPresupuesto - ayuda aprobada
CAUDOPIG. Sistema de valoración de caudofagia mediante IALe Porc Gourmet SA, IA Sapiens Innovation SL, Inndeo Proyectos Industriales SL, ARAGÓN INNOVALIMEN, INNOVACC109.961 € / 81.216 €
CHIP360. RFID para el control de secaderos y sala de despieceDelsys Software SL, Tagtio SL, Splendid Foods SAU, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.073 € / 117.756 €
FOOD PICKER SYSTEM: solución robotizada de picking mediante visión artificial volumétrica para piezas cárnicasCárnica Batalle SA, Berenguer Enginyers SLP, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, I+PORC, INNOVACC150.332 € / 117.412 €
INGRENERGI-II. Optimización de la herramienta para el cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino333 Corporate 1998 SL, UAB, Selecció Batallé SA, Onclick Solutions SL, I+PORC, INNOVACC148.135 € / 111.000 €
MEATRAC. Sistema de seguimiento e identificación por radiofrecuencia para controlar la eficacia del proceso de producción de industrias cárnicasDelsys Software SL, Tagtio SL, Capdevila Germans SA, Carniques Valldan SA, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.101 € / 120.078 €
TECH-SLICE-II: Plataforma colaborativa y BI para la integración de datos energéticos y productivos en sala de loncheado, recogidos mediante la sensorización y digitalizaciónVila Rovira SL, Plana Hurtós Enginyers SLP, Esynapsing Intelligent Business SL, Itisa SL, Armengol & Ros Consultors i Associats SLP, CEEC, INNOVACC148.879 € / 118.101 €
VISCERA CUTTING: Sistema innovador para el proceso de multi corte de vísceras en matadero y reducción del consumo hídricoTecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, Frigoríficos del Nordeste SA, Sigmadaf Clarifiers SL, CWP, INNOVACC149.063 € / 112.046 €
Pulsar sobre el acrónimo de cada proyecto para ver la ficha.
Proyectos coordinados por otros AEIParticipantesPresupuesto - ayuda solicitada
SMART ENERGY PACI para la mejora de la gestión energética en el sector de la carneCEEC (coordina), Energy Tools Consulting SL, PACI Enginyers SL, Embutidos Villamarin SL, INNOVACC254.675 € / 199.417 €
CASPE 4.0 – Fase 2: Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0(i+Porc) Cluster Español de Productores de Ganado Porcino (coordina), Cooperativa Ganadera de Caspe, Inporba 2009 SL, Agropecuaria Albalatillo SL, INNOVACC,
228.652 € / 159.765 €
Pulsar sobre el acrónimo de cada proyecto para ver la ficha.

Con el soporte de:

Proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Convocatoria de subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (ORDEN ICT/1117/2021 modificada por el ORDEN ICT/474/2022).

La 6a Project Coordination Meeting (PCM) del projecte Europeu H2020 AccelWater va tenir lloc, els passats 27, 28 i 29 de Febrer. Va ser organitzada per CT-BETA, MAFRICA i INNOVACC a la Casa de Convalescència de Vic.

El projecte AccelWater, liderat per l’empresa grega AGENSO (Agricultural and Environmental Solutions), està en el seu quart i últim any d’execució i és un projecte de recerca i desenvolupament centrat en la implementació de solucions innovadores per a la gestió de l’aigua i l’optimització de recursos a la indústria alimentària.

A la PCM van participar tots els líders dels Work Packages (WP), així com la majoria dels membres del consorci. Seguint l’agenda, després de la benvinguda del president d’INNOVACC Esteve Espuña i una breu visió i actualització del sector carni, cada líder del WP va presentar els seus progressos i resultats obtinguts fins ara i les pròximes tasques i activitats a realitzar.

Un cop acabades les ponències dels WP, es va fer una activitat interactiva en grups. El primer dia, l’activitat va ser guiada per el CT-BETA “Water reuse: Opportunities and challenges in the food and beverage industry” que van separar els participants en grups de manera que a cada grup hi hagués un participant de cada empresa per discutir i identificar els reptes i oportunitats de cada demostrador. Durant l’activitat es va poder comparar les diferents administracions i com aquestes regulen la legislació de cada país.

L’activitat interactiva del segon dia va ser guiada per NTUA (National Technical University of Athens School of Chemical Engineering) relacionada amb el WP9 business cases and explotation strategy. NTUA va dividir en dos grups els participants, separant el demostrador de la carn i el del tomàquet en un grup i a l’altre el demostrador del peix i el de la indústria de la cervesa i làctics, completant els grups amb la resta de participants. Durant l’activitat es van discutir les prioritat dels KERs de cada demostrador en base a criteris d’adaptabilitat, cost, integració al mercat, necessitat de valoració, replicabilitat, etc. També es van discutir els avantatges i desavantatges de les solucions desenvolupades i els riscs associats.

Per acabar el PCM, el tercer dia, es va organitzar una visita guiada al CT-BETA i una a l’escorxador de MAFRICA on es va poder veure la planta pilot del projecte AccelWater, ubicada al costat de l’actual estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) industrial. Abans d’acomiadar-nos vam anar a fer l’últim dinar a Montserrat aprofitant per fer una mica de turisme.

En referència al demostrador que aplica als participants catalans, el CT-BETA ha treballat en dues línies de tractament. D’una banda, s’ha treballat, mitjançant la biorefineria, per a optimitzar i integrar processos de digestió anaeròbia alimentats a partir de residus i subproductes del mateix escorxador, per aconseguir biogàs que posteriorment es pugui utilitzar com a combustible. I d’altre banda, una segona via del bioassecatge dels fangs de depuradora de la mateixa indústria per fer-los servir com a combustible.

Per més informació:  https://www.accelwater.eu/

This project received funding from the European Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement ID 958266


El pressupost sol·licitat (incloent la coordinació) és de 5.222.000,06 € i l’ajut sol·licitat correspon a 4.236.717,03 €.  En total s’han involucrat 54 socis d’INNOVACC, 19 empreses no sòcies i 6 centres de recerca dels quals 4 estan associats al clúster. Per tant, en total s’han mobilitzat 79 agents de tota la cadena de valor del sector carni i la proteïna alternativa.

En els projectes hi participen empreses agroalimentàries, per a projectes pilot. S’han presentat projectes de temàtiques molt variades de tota la cadena de valor del sector carni i la proteïna alternativa, des de granges fins a indústria. Per exemple, noves tecnologies per a la gestió de purins, millora d’alimentació en granja tant de porcí com aviram, valorització de subproductes d’escorxador  millora de processos a indústria elaboradora fins a l’obtenció de nous productes per a proteïna alternativa.

A continuació es mostra la llista dels projectes presentats:

Veure vídeo-resum del projecte

L’objectiu del projecte ha estat el desenvolupament d’una aplicació web de càlcul de la Petjada Ambiental al llarg de la cadena de valor del sector porcí, per contribuir a la consecució dels objectius de sostenibilitat a les empreses del sector.

S’ha desenvolupat una eina online intuïtiva i fàcil d’usar que compleix tots els estàndards de qualitat de les metodologies recomanades per la Unió Europea però que alhora és fàcil d’utilitzar per a no experts en sostenibilitat (ex., responsables de qualitat de les empreses càrnies, etc.). Permetrà que les empreses del sector incorporin criteris de sostenibilitat a la presa de decisions empresarials. Aquest projecte neix de la convicció que la solució que s’ofereix és una necessitat de mercat amb un alt potencial de penetració al mercat a mitjà termini.

La problemàtica mediambiental és un dels reptes a què s’enfronta el món i poder prendre consciència d’aquesta dada comportarà una millora de la competitivitat del sector.
Alhora, permet augmentar el valor afegit del producte final, en aquest cas la carn de porc i productes derivats.

El projecte “PIGPEF. Càlcul intel·ligent de la petjada ambiental a la cadena de valor del porcí” ha estat liderat per INNOVACC, el Clúster català de la Carn i la Proteïna Alternativa, i en què han participat 333 Corporate 1998 SL, GSP Lleida, I+Porc i el CT BETA.  El projecte ha estat finançat a la convocatòria extraordinària d’ajuts per a Agrupacions Empresarials Innovadores de l’any 2022 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (AEI2022b).

Con el soporte de:

3 dels 4 projectes aprovats són coordinats per INNOVACC. Ja s’està treballant amb els projectes que s’executaran fins a l’agost del 2024.

INNOVACC participa juntament amb dos altres clústers: Leather Cluster Barcelona y Catalan Water Partnership CWP

Els 4 projectes aprovats són els següents:

PROJECTEPARTICIPANTSPRESSUPOSTAJUT APROVAT
“CORIUM. Aprofitament dels
triacilglicèrids extrets de la carnassa
de cuir”
– Mollet Institute of Technology Laboratory SL
– A3 Leather Innovation Center (UdL)
– Leather Cluster Barcelona
– INNOVACC (coordinació)
76.757,76€52.197,66€
“SMARTSTEAM. Mapeig i optimització
del consum de vapor de la cadena de
valor alimentària”
– Aplicaciones del vapor y control SL
– Agropecuària Catalana SCCL
– Obach SL
– INNOVACC (coordinació)
61.140,02€44.618,79€
“ARVACCI. Ús de la realitat augmentada
com a eina per assegurar i optimitzar el manteniment dels sistemes complexos de vacunació In Ovo”
– CEVA Sanidad Animal SA
– Miquel Avícola SA
– INNOVACC (coordinació)
76.914,93€50.834,67€
“VECOLI. Sensor Virtual d’E-coli mitjançant Intel·ligència Artificial per minimitzar els
riscos de reutilització d’aigua regenerada
en indústria càrnia”
– Catalan Water Partnership (coordinació)
– Adasa Sistemas SA
– Escorxador Frigorífic d’Avinyó SA
– INNOVACC
98.034,44€62.613,12€

Con el apoyo de

Resolución definitiva

El pasado 28 de noviembre se publicó la resolución definitiva de los proyectos presentados en la convocatoria extraordinaria de ayudas para Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2023 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada con fondos europeos NextGenerationEU (AEI2023MRR).

En esta convocatoria ha sido aprobado el proyecto «CASPE 4.0 Fase 2: Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0» (Nº expediente: AEI-010500-2023-411), proyecto interclúster liderado por el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino( i+Porc), y en el que participan Cooperativa Ganadera de Caspe, las explotaciones de producción Inporba y Agropecuaria de Albalatillo, y el clúster INNOVACC Clúster Català de la Carn i la Proteïna Alternativa.

CASPE 4.0 es un proyecto en cooperación enfocado en la investigación industrial a través de la ejecución de actividades innovadoras para la transformación digital de las empresas participantes, con el objetivo de lograr la trazabilidad completa de la cadena productiva, la optimización de los procesos productivos y la mejora en la calidad y en la agilidad de la toma de decisiones, garantizando la calidad y seguridad de los productos y la flexibilidad y adaptabilidad necesarias a las tendencias de mercado y regulaciones normativas. La experiencia y resultados alcanzados mediante este proyecto, potencialmente replicables y extensibles a diferentes empresas, promueven la integración del sector agroalimentario español en la economía digital, como herramienta de mejora de su competitividad.

La fase 2 de este proyecto, aprobada en esta convocatoria 2023, optimizará el control y el desarrollo digital de la logística en el transporte de animales vivos, logrando una operativa eficiente, estandarizando costes y garantizando el bienestar animal, la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Miembros del consorcio CASPE 4.0 Fase 2


Proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Convocatoria de subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (ORDEN ICT/1117/2021 modificada por la ORDEN ICT/474/2022).

El total del pressupost aprovat dels projectes és de 1.489.871,00 € i l’ajut de 1.136.790,00 €.

En concret s’han aprovat 9 projectes, 7 dels quals estan coordinats per INNOVACC i 2 coordinats per altres clústers (CEEC i I+PORC), en ambdós casos, INNOVACC participa en tasques de difusió i suport del projecte.

En resum, en el total dels projectes:

I+PORC (3), FOODSERVICE (2), CEEC (2), ARAGÓN INNOVALIMEN (1), CWP (1).

A continuació es pot veure una taula amb la informació general de cada projecte aprovat:

Proyectos coordinados por INNOVACCParticipantesPressupost ayuda solicitadaPressupost ayuda aprobada
CAUDOPIG. Sistema de valoración de caudofagia mediante IALe Porc Gourmet SA, IA Sapiens Innovation SL, Inndeo Proyectos Industriales SL, ARAGÓN INNOVALIMEN, INNOVACC112.961 € / 83.616 €109.961 € / 81.216 €
CHIP360. RFID para el control de secaderos y sala de despieceDelsys Software SL, Tagtio SL, Splendid Foods SAU, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.073 € / 117.756 €150.073 € / 117.756 €
FOOD PICKER SYSTEM: solución robotizada de picking mediante visión artificial volumétrica para piezas cárnicasCárnica Batalle SA, Berenguer Enginyers SLP, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, I+PORC, INNOVACC150.332 € / 117.411 €150.332 € / 117.412 €
INGRENERGI-II. Optimización de la herramienta para el cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino333 Corporate 1998 SL, UAB, Selecció Batallé SA, Onclick Solutions SL, I+PORC, INNOVACC148.135 € / 111.000 €148.135 € / 111.000 €
MEATRAC. Sistema de seguimiento e identificación por radiofrecuencia para controlar la eficacia del proceso de producción de industrias cárnicasDelsys Software SL, Tagtio SL, Capdevila Germans SA, Carniques Valldan SA, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.101 € / 120.078 €150.101 € / 120.078 €
VISCERA CUTTING: Sistema innovador para el proceso de multi corte de vísceras en matadero y reducción del consumo hídricoTecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, Frigoríficos del Nordeste SA, Sigmadaf Clarifiers SL, CWP, INNOVACC149.063 € / 112.046 €149.063 € / 112.046 €
TECH-SLICE-II: Plataforma colaborativa y BI para la integración de datos energéticos y productivos en sala de loncheado, recogidos mediante la sensorización y digitalizaciónVila Rovira SL, Plana Hurtós Enginyers SLP, Esynapsing Intelligent Business SL, Itisa SL, Armengol & Ros Consultors i Associats SLP, CEEC, INNOVACC148.879 € / 118.101 €148.879 € / 118.101 €
Projectes coordinats per altres AEIParticipantesPressupost / ayuda solicitadaPressupost / ayuda aprobada
CASPE 4.0 Fase 2. Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0I+PORC (coordina), Cooperativa Ganadera Caspe, Inporba 2009 SL, Agropecuaria Albalatillo SL, INNOVACC238.586 € / 168.960 €228.652€/ 159.765€
SMART ENERGY PACICEEC (coordina), Energy Tools Consulting SL, PACI Enginyers SL, Embutidos Villamarin SL, INNOVACC254.675 € / 199.417 €254.675 € / 199.417 €

Con el soporte de:

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram