Horari: 9.30h a 12.05h

Projectes coordinats per INNOVACCParticipantsPressupost – ajut aprovat
CAUDOPIG. Sistema de valoración de caudofagia mediante IALe Porc Gourmet SA, IA Sapiens Innovation SL, Inndeo Proyectos Industriales SL, ARAGÓN INNOVALIMEN, INNOVACC109.961 € / 81.216 €
CHIP360. RFID para el control de secaderos y sala de despieceDelsys Software SL, Tagtio SL, Splendid Foods SAU, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.073 € / 117.756 €
FOOD PICKER SYSTEM: solución robotizada de picking mediante visión artificial volumétrica para piezas cárnicasCárnica Batalle SA, Berenguer Enginyers SLP, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, I+PORC, INNOVACC150.332 € / 117.412 €
INGRENERGI-II. Optimización de la herramienta para el cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino333 Corporate 1998 SL, UAB, Selecció Batallé SA, Onclick Solutions SL, I+PORC, INNOVACC148.135 € / 111.000 €
MEATRAC. Sistema de seguimiento e identificación por radiofrecuencia para controlar la eficacia del proceso de producción de industrias cárnicasDelsys Software SL, Tagtio SL, Capdevila Germans SA, Carniques Valldan SA, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.101 € / 120.078 €
TECH-SLICE-II: Plataforma colaborativa y BI para la integración de datos energéticos y productivos en sala de loncheado, recogidos mediante la sensorización y digitalizaciónVila Rovira SL, Plana Hurtós Enginyers SLP, Esynapsing Intelligent Business SL, Itisa SL, Armengol & Ros Consultors i Associats SLP, CEEC, INNOVACC148.879 € / 118.101 €
VISCERA CUTTING: Sistema innovador para el proceso de multi corte de vísceras en matadero y reducción del consumo hídricoTecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, Frigoríficos del Nordeste SA, Sigmadaf Clarifiers SL, CWP, INNOVACC149.063 € / 112.046 €
Clicar sobre l’acrònim de cada projecte per veure la fitxa.
Projectes coordinats per altres AEIParticipantsPressupost – ajut sol·licitat
SMART ENERGY PACI per a la millora de la gestió energètica al sector de la carnCEEC (coordina), Energy Tools Consulting SL, PACI Enginyers SL, Embutidos Villamarin SL, INNOVACC254.675 € / 199.417 €
CASPE 4.0 – Fase 2: Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0(i+Porc) Cluster Español de Productores de Ganado Porcino (coordina), Cooperativa Ganadera de Caspe, Inporba 2009 SL, Agropecuaria Albalatillo SL, INNOVACC,
228.652 € / 159.765 €
Clicar sobre l’acrònim de cada projecte per veure la fitxa.

Amb el suport de:

Projecte finançat pel Ministeri d’ Indústria, Comerç i Turisme del Govern d’ Espanya. Convocatòria de subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l’ any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (ORDRE ICT/1117/2021 modificada per l’ORDRE ICT/474/2022).

La 6a Project Coordination Meeting (PCM) del projecte Europeu H2020 AccelWater va tenir lloc, els passats 27, 28 i 29 de Febrer. Va ser organitzada per CT-BETA, MAFRICA i INNOVACC a la Casa de Convalescència de Vic.

El projecte AccelWater, liderat per l’empresa grega AGENSO (Agricultural and Environmental Solutions), està en el seu quart i últim any d’execució i és un projecte de recerca i desenvolupament centrat en la implementació de solucions innovadores per a la gestió de l’aigua i l’optimització de recursos a la indústria alimentària.

A la PCM van participar tots els líders dels Work Packages (WP), així com la majoria dels membres del consorci. Seguint l’agenda, després de la benvinguda del president d’INNOVACC Esteve Espuña i una breu visió i actualització del sector carni, cada líder del WP va presentar els seus progressos i resultats obtinguts fins ara i les pròximes tasques i activitats a realitzar.

Un cop acabades les ponències dels WP, es va fer una activitat interactiva en grups. El primer dia, l’activitat va ser guiada per el CT-BETA “Water reuse: Opportunities and challenges in the food and beverage industry” que van separar els participants en grups de manera que a cada grup hi hagués un participant de cada empresa per discutir i identificar els reptes i oportunitats de cada demostrador. Durant l’activitat es va poder comparar les diferents administracions i com aquestes regulen la legislació de cada país.

L’activitat interactiva del segon dia va ser guiada per NTUA (National Technical University of Athens School of Chemical Engineering) relacionada amb el WP9 business cases and explotation strategy. NTUA va dividir en dos grups els participants, separant el demostrador de la carn i el del tomàquet en un grup i a l’altre el demostrador del peix i el de la indústria de la cervesa i làctics, completant els grups amb la resta de participants. Durant l’activitat es van discutir les prioritat dels KERs de cada demostrador en base a criteris d’adaptabilitat, cost, integració al mercat, necessitat de valoració, replicabilitat, etc. També es van discutir els avantatges i desavantatges de les solucions desenvolupades i els riscs associats.

Per acabar el PCM, el tercer dia, es va organitzar una visita guiada al CT-BETA i una a l’escorxador de MAFRICA on es va poder veure la planta pilot del projecte AccelWater, ubicada al costat de l’actual estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) industrial. Abans d’acomiadar-nos vam anar a fer l’últim dinar a Montserrat aprofitant per fer una mica de turisme.

En referència al demostrador que aplica als participants catalans, el CT-BETA ha treballat en dues línies de tractament. D’una banda, s’ha treballat, mitjançant la biorefineria, per a optimitzar i integrar processos de digestió anaeròbia alimentats a partir de residus i subproductes del mateix escorxador, per aconseguir biogàs que posteriorment es pugui utilitzar com a combustible. I d’altre banda, una segona via del bioassecatge dels fangs de depuradora de la mateixa indústria per fer-los servir com a combustible.

Per més informació:  https://www.accelwater.eu/

This project received funding from the European Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement ID 958266


El pressupost sol·licitat (incloent la coordinació) és de 5.222.000,06 € i l’ajut sol·licitat correspon a 4.236.717,03 €.  En total s’han involucrat 54 socis d’INNOVACC, 19 empreses no sòcies i 6 centres de recerca dels quals 4 estan associats al clúster. Per tant, en total s’han mobilitzat 79 agents de tota la cadena de valor del sector carni i la proteïna alternativa.

En els projectes hi participen empreses agroalimentàries, per a projectes pilot. S’han presentat projectes de temàtiques molt variades de tota la cadena de valor del sector carni i la proteïna alternativa, des de granges fins a indústria. Per exemple, noves tecnologies per a la gestió de purins, millora d’alimentació en granja tant de porcí com aviram, valorització de subproductes d’escorxador  millora de processos a indústria elaboradora fins a l’obtenció de nous productes per a proteïna alternativa.

A continuació es mostra la llista dels projectes presentats:

Veure vídeo-resum del projecte

L’objectiu del projecte ha estat el desenvolupament d’una aplicació web de càlcul de la Petjada Ambiental al llarg de la cadena de valor del sector porcí, per contribuir a la consecució dels objectius de sostenibilitat a les empreses del sector.

S’ha desenvolupat una eina online intuïtiva i fàcil d’usar que compleix tots els estàndards de qualitat de les metodologies recomanades per la Unió Europea però que alhora és fàcil d’utilitzar per a no experts en sostenibilitat (ex., responsables de qualitat de les empreses càrnies, etc.). Permetrà que les empreses del sector incorporin criteris de sostenibilitat a la presa de decisions empresarials. Aquest projecte neix de la convicció que la solució que s’ofereix és una necessitat de mercat amb un alt potencial de penetració al mercat a mitjà termini.

La problemàtica mediambiental és un dels reptes a què s’enfronta el món i poder prendre consciència d’aquesta dada comportarà una millora de la competitivitat del sector.
Alhora, permet augmentar el valor afegit del producte final, en aquest cas la carn de porc i productes derivats.

El projecte “PIGPEF. Càlcul intel·ligent de la petjada ambiental a la cadena de valor del porcí” ha estat liderat per INNOVACC, el Clúster català de la Carn i la Proteïna Alternativa, i en què han participat 333 Corporate 1998 SL, GSP Lleida, I+Porc i el CT BETA.  El projecte ha estat finançat a la convocatòria extraordinària d’ajuts per a Agrupacions Empresarials Innovadores de l’any 2022 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (AEI2022b).

Amb el suport de:

3 dels 4 projectes aprovats són coordinats per INNOVACC. Ja s’està treballant amb els projectes que s’executaran fins a l’agost del 2024.

INNOVACC participa juntament amb dos altres clústers: Leather Cluster Barcelona i Catalan Water Partnership CWP

Els 4 projectes aprovats són els següents:

PROJECTEPARTICIPANTSPRESSUPOSTAJUT APROVAT
“CORIUM. Aprofitament dels
triacilglicèrids extrets de la carnassa
de cuir”
– Mollet Institute of Technology Laboratory SL
– A3 Leather Innovation Center (UdL)
– Leather Cluster Barcelona
– INNOVACC (coordinació)
76.757,76€52.197,66€
“SMARTSTEAM. Mapeig i optimització
del consum de vapor de la cadena de
valor alimentària”
– Aplicaciones del vapor y control SL
– Agropecuària Catalana SCCL
– Obach SL
– INNOVACC (coordinació)
61.140,02€44.618,79€
“ARVACCI. Ús de la realitat augmentada
com a eina per assegurar i optimitzar el manteniment dels sistemes complexos de vacunació In Ovo”
– CEVA Sanidad Animal SA
– Miquel Avícola SA
– INNOVACC (coordinació)
76.914,93€50.834,67€
“VECOLI. Sensor Virtual d’E-coli mitjançant Intel·ligència Artificial per minimitzar els
riscos de reutilització d’aigua regenerada
en indústria càrnia”
– Catalan Water Partnership (coordinació)
– Adasa Sistemas SA
– Escorxador Frigorífic d’Avinyó SA
– INNOVACC
98.034,44€62.613,12€

Amb el suport d’

Resolució definitiva

El passat 28 de novembre es va publicar la resolució definitiva dels projectes presentats a la convocatòria extraordinària d’ajudes per a Agrupacions Empresarials Innovadores 2023 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançada amb fons europeus NextGenerationEU (AEI2023MRR).

En aquesta convocatòria ha estat aprovat el projecte «CASPE 4.0 Fase 2: Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0» (Nº expedient: AEI-010500-2023-411), projecte interclúster liderat pel Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc), i en què participen Cooperativa Ganadera de Caspe, les explotacions de producció Inporba i Agropecuaria de Albalatillo, i el clúster INNOVACC Clúster Català de la Carn i la Proteïna Alternativa.

CASPE 4.0 és un projecte en cooperació enfocat a la investigació industrial a través de l’execució d’activitats innovadores per a la transformació digital de les empreses participants, amb l’objectiu d’aconseguir la traçabilitat completa de la cadena productiva, l’optimització dels processos productius i la millora en la qualitat i l’agilitat de la presa de decisions, garantint la qualitat i seguretat dels productes i la flexibilitat i adaptabilitat necessàries a les tendències de mercat i regulacions normatives. L’experiència i els resultats assolits mitjançant aquest projecte, potencialment replicables i extensibles a diferents empreses, promouen la integració del sector agroalimentari espanyol a l’economia digital, com a eina de millora de la seva competitivitat.

La fase 2 d’aquest projecte, aprovada en aquesta convocatòria 2023, optimitzarà el control i el desenvolupament digital de la logística en el transport d’animals vius, aconseguint una operativa eficient, estandarditzant costos i garantint el benestar animal, la traçabilitat i el compliment de la normativa vigent.

Membres del consorci CASP 4.0 Fase 2:


Projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern d’Espanya. Convocatòria de subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (ORDE ICT/1117/2021 modificada per l’ORDRE ICT/474/2022).

El total del pressupost aprovat dels projectes és de 1.489.871,00 € i l’ajut de 1.136.790,00 €.

En concret s’han aprovat 9 projectes, 7 dels quals estan coordinats per INNOVACC i 2 coordinats per altres clústers (CEEC i I+PORC), en ambdós casos, INNOVACC participa en tasques de difusió i suport del projecte.

En resum, en el total dels projectes:

I+PORC (3), FOODSERVICE (2), CEEC (2), ARAGÓN INNOVALIMEN (1), CWP (1).

A continuació es pot veure una taula amb la informació general de cada projecte aprovat:

Projectes coordinats per INNOVACCParticipantsPressupost ajut sol·licitatPressupost ajut aprovat
CAUDOPIG. Sistema de valoración de caudofagia mediante IALe Porc Gourmet SA, IA Sapiens Innovation SL, Inndeo Proyectos Industriales SL, ARAGÓN INNOVALIMEN, INNOVACC112.961 € / 83.616 €109.961 € / 81.216 €
CHIP360. RFID para el control de secaderos y sala de despieceDelsys Software SL, Tagtio SL, Splendid Foods SAU, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.073 € / 117.756 €150.073 € / 117.756 €
FOOD PICKER SYSTEM: solución robotizada de picking mediante visión artificial volumétrica para piezas cárnicasCárnica Batalle SA, Berenguer Enginyers SLP, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, I+PORC, INNOVACC150.332 € / 117.411 €150.332 € / 117.412 €
INGRENERGI-II. Optimización de la herramienta para el cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino333 Corporate 1998 SL, UAB, Selecció Batallé SA, Onclick Solutions SL, I+PORC, INNOVACC148.135 € / 111.000 €148.135 € / 111.000 €
MEATRAC. Sistema de seguimiento e identificación por radiofrecuencia para controlar la eficacia del proceso de producción de industrias cárnicasDelsys Software SL, Tagtio SL, Capdevila Germans SA, Carniques Valldan SA, CLÚSTER FOODSERVICE, INNOVACC150.101 € / 120.078 €150.101 € / 120.078 €
VISCERA CUTTING: Sistema innovador para el proceso de multi corte de vísceras en matadero y reducción del consumo hídricoTecnologia Mecànica i Elèctrica SLU, Frigoríficos del Nordeste SA, Sigmadaf Clarifiers SL, CWP, INNOVACC149.063 € / 112.046 €149.063 € / 112.046 €
TECH-SLICE-II: Plataforma colaborativa y BI para la integración de datos energéticos y productivos en sala de loncheado, recogidos mediante la sensorización y digitalizaciónVila Rovira SL, Plana Hurtós Enginyers SLP, Esynapsing Intelligent Business SL, Itisa SL, Armengol & Ros Consultors i Associats SLP, CEEC, INNOVACC148.879 € / 118.101 €148.879 € / 118.101 €
Projectes coordinats per altres AEIParticipantsPressupost / ajut sol·licitatPressupost / ajut aprovat
CASPE 4.0 Fase 2. Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0I+PORC (coordina), Cooperativa Ganadera Caspe, Inporba 2009 SL, Agropecuaria Albalatillo SL, INNOVACC238.586 € / 168.960 €228.652€/ 159.765€
SMART ENERGY PACICEEC (coordina), Energy Tools Consulting SL, PACI Enginyers SL, Embutidos Villamarin SL, INNOVACC254.675 € / 199.417 €254.675 € / 199.417 €

Amb el suport de:

Aquest 22 de novembre es va organitzar el webinar de projectes d’INNOVACC, on es van explicar projectes col·laboratius impulsats pel clúster en els que hi participen diferents empreses i institucions associades. Durant les jornades, es van presentar vint-i-sis projectes d’innovació de convocatòries del Ministeri d’Indústria, del DACC i Agència de Residus i també Projectes Europeus (HORIZON2020 i HORIZONEUROPE). Les presentacions van ser exposades o bé per representants d’una o dues de les empreses/institucions participants de cada projecte o bé pels responsable de projectes d’INNOVACC. Durant el webinar es van connectar una quarantena d’assistents.

La jornada es va dividir en quatre blocs:

El primer bloc de Granges es van parlar sobre projectes d’indústria 4.0. del sector primari, la millora de les condicions en granges i benestar animal, i també purins per a l’obtenció de fertilitzants

El segon bloc, estava enfocat a Indústria càrnia (escorxadors, sales de desfer i elaboradors). Els assistents van poder escoltar projectes de digitalització del sector carni, de millora de la vida útil i perfil nutricional de productes carnis, a més de sostenibilitat i aprofitament de subproductes en escorxadors.

Com a novetat, es va optar per un tercer bloc específic per projectes d’innovació en l’àmbit de proteïna alternativa. Per una banda, es van explicar projectes relacionats en alimentació animal relacionats amb noves fonts d’alimentació pel bestiar i revalortizació de subproductes de la producció de pinso d’insectes com nous ingredients proteics. Per altra banda, es van explicar projectes enfocats a alimentació humana ja sigui per fer productes híbrids carnis com anàlegs de carn com làctics a més de projectes per a l’avaluació proteica de noves fonts de proteïna alternativa.

Finalment, la jornada va concloure amb el quart bloc, on es va explicar el projecte intern del clúster ‘’INN-CLOUD’’, de la convocatòria INNOTRACK (DACC) que té per objectiu crear una plataforma digitla interactiva per a la co-creació de projectes d’innovació del sector carni la proteïna alternativa.

PRESENTACIONS DEL BLOC 1. GRANGES

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermòfil per a la obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí.

A càrrec de Marta Pujolar (Responsable de projectes INNOVACC).

EXOVIEWER. Prototip per a la monitorització i control d’espècies exòtiques.

A càrrec de Roger Vila (Responsable de BIONET).

NEBUPIG. Estudi de viabilitat de prototip intel·ligent per a higienitzar de forma autònoma l’ambient d’una granja porcina.

A càrrec de Jack Massachs (Tècnic de GSP Girona).

CAUDOPIG. Sistema de valoración de caudofagia mediante IA.

A càrrec de Emilio de la Red i Antonio Garcia (Responsable de Innovación de Inndeo y CEO Ia Sapiens).

INGRENERGI-II. Optimización de la herramienta para el cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino.

A càrrec d’Adrià Valero (Responsable de projectes INNOVACC).

CASPE 4.0-II. Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0.

Daniel Martin (Tècnic d’innovació de CASPE).


PRESENTACIONS BLOC 2. INDÚSTRIA CÀRNIA

Circularització del sector càrnic a Catalunya ARC2020-Recircularització sector carni. Beneficiari FECIC.

A càrrec de Maria Rosa Riera (Responsable de projecte d’Economia Circular a Anthesis Lavola).

Aprofitament de subproductes carnis per a l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes (BIOPÈPTIDS).

A càrrec de Mariona Pratdesaba (Directora de projectes INNOVACC).

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües en la industria càrnica: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentaries per garantir un us segur i creació d’una guia tècnica de referencia.

A càrrec de Adrià Valero (Responsable de projectes INNOVACC).

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls d’especejament de carn per a productes d’alt valor afegit.

A càrrec de Júlia Sala (Responsable de projectes INNOVACC).

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats.

A càrrec de Marta Pujolar (Responsable de projectes INNOVACC).

PRODISFAG: una nova tecnologia alimentària per a persones amb disfàgia.

A carrec de Sergi Colomina (Tècnic de CARINSA) i Vanesa Martínez (CEO de CARINSA).

Meæt Pack: Estudi de packaging sostenible del sector carni i de la proteïna alternativa.

A càrrec de Júlia Sala (Responsable de projectes INNOVACC).

CHIP360. RFID para el control de secaderos y sala de despiece.

A càrrec de Jordi Pairó (Sales Director de Delsys).

MEATRAC. Sistema de seguimiento e identificación por radiofrecuencia para controlar la eficacia del proceso de producción de industrias cárnicas.

A càrrec de Jordi Pairó (Sales Director de Delsys).

FOOD PICKER SYSTEM: solución robotizada de picking mediante visión artificial volumétrica para piezas cárnicas.

A càrrec de Marta Plana (Responsable de projectes INNOVACC).

SMART ENERGY PACI 2.0.

A càrrec de Àlex Rodriguez (Director IT d’Energy Tools) i d’Adrià Garcia Segura (Project Manager de Paci Global).

TECH-SLICE-II: Plataforma colaborativa y BI para la integración de datos energéticos y productivos en sala de loncheado, recogidos mediante la sensorización y digitalización.

A càrrec de Joana Teixidor (CEO d’eSynapsing).

VISCERA CUTTING: Sistema innovador para el proceso de multi corte de vísceras en matadero y reducción del consumo hídrico.

A càrrec de Mariona Pratdesaba (Directora de projectes INNOVACC).

aWISH: Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse

A càrrec de Marta Pujolar (Responsable de projectes INNOVACC).

AccelWater. “Accelerating Water Circularity in Food and Beverage Industrial Areas around Europe”, convocatòria H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 amb la temàtica CE-SPIRE-07-2020.

A càrrec de Marta Pujolar (Responsable de projectes INNOVACC).


PRESENTACIONS BLOC 3. PROTEÏNA ALTERNATIVA

GO ATENEAA: Aplicació de proteïna d´insecte (tenebrio molitor) per alimentació animal i del frass per a agricultura orgànica.

A càrrec de Marta Plana (Responsable de projectes INNOVACC).

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals.

A càrrec de Júlia Sala (Responsable de projectes INNOVACC).

QUALIPROT. Avaluació de la qualitat proteica de noves fonts de proteïna alternativa emergents.

A càrrec d’Anna Mas (Investigadora d’Eurecat).

FERMICEL. Fermentació per a l’obtenció de micelis com a nova font de micoproteïna per al desenvolupament d’híbrids carnis.

A càrrec d’Albert Ribas (Investigador d’IRTA, dins el programa Funcionalitat i seguretat alimentàries) i d’Eva Torres (Responsable R&D a Esteban Espuña SA).


PRESENTACIONS BLOC 4. PROJECTE INTERN INNOVACC

INN-CLOUD. Plataforma digital interactiva per la co-creació de projectes d’innovació del sector carni i la proteïna alternativa.

A càrrec d’Adrià Valero (Responsable de projectes INNOVACC).

Links de la gravació del webinar de projectes d’INNOVACC:

Part 1. https://youtu.be/dmYi2QSMOl4

Part 2. https://youtu.be/43eC1jU0rCw

PDF. PRESENTACIONS_WEBINAR_INNOVACCBaixa

Convocatòria d’Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular 2022 (Agencia de Residus de Catalunya)

Beneficiaris: Clúster del Packaging i INNOVACC.

Pressupost total:

 Pressupost acceptatAjut atorgatIntensitat d’ajut
Clúster del Packaging21.641,41 €16.231,06 €75,00%
INNOVACC18.357,63 €13.768,22 €75,00%

Aquest mes de novembre s’ha publicat la resolució definitiva de l’aprovació dels projectes de la convocatòria d’Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular 2022 (Agencia de Residus de Catalunya). Per part d’INNOVACC juntament amb el clúster del Packaging s’ha aprovat el projecte ‘’Meæt Pack: Estudi de packaging sostenible del sector carni i de la proteïna alternativa’’.

El projecteté com a objectiu l’elaboració d’un Decàleg sectorial dels envasos carnis i de la proteïna alternativa, per a fabricants, envasadors, distribuïdors i empreses elaboradores d’embotit i proteïna alternativa en el context de l’Economia Circular que serveixi com a document de referència que guiarà al sector en el seu camí cap a un futur circular i competitiu i facilitarà als agents iniciar l’acció a través d’experiències de referència (que incloguin totes les experiències, inclosa la reutilització, prioritat que marca la Llei de Residus), línies d’actuació i aliances estratègiques.

A banda de l’estudi, que resultarà d’un procés co-creatiu i amb la involucració i participació de les empreses de la cadena de valor dels envasos carnis i de la proteïna alternativa, també té una part important de difusió, materialitzat en forma d’accions de comunicació.

Es preveu que el procés tingui una durada de 12 mesos, on durant aquest període s’informarà a les empreses dels dos clústers i es cercarà la seva participació activa en una sèrie de tallers i entrevistes, i el tancament del projecte la publicació del decàleg i la seva difusió en un esdeveniment final i accions de comunicació extensa per donar-lo a conèixer. La interacció entre les empreses d’INNOVACC i del Packaging Clúster, més la incorporació d’experts en ecodisseny de referència a Catalunya i a Espanya ha de permetre connectar el coneixement pràctic entre requisits i necessitats d’aplicació en els envasos aportats per les empreses càrnies i de la proteïna vegetal i la resposta de les capacitats tècniques per part de les empreses fabricants d’envasos.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram